top of page

נובמבר

הוראה ולמידה א-סינכרונית

0017139_padlet_328.png

 לשיתוף

בנוגע להוראה א-סינכרונית

אתגרים

צורך בהנחיה - לומדים רגילים להנחיה בתהליכי הלמידה שלהם ובלמידה אסינכרונית יש צורך לוודא שהם לא ״אבודים״ ויודעים שיש להם למי לפנות בשאלות ובמקרים של חוסר בהירות

צורך בהנחייה

צורך בתקשורת- הצורך בתקשורת אנושית גם בקורס הנלמד אסינכרונית הוא משמעותי לתהליכי למידה ולכן כדאי לייצר לסטודנטים הזדמנות לתקשר אלו עם אלו באמצעות משימות שיתופיות וכן להגדיר כיצד ומתי ניתן לפנות אל המרצה

צורך בתקשורת

תסכול- כאשר הסטודנטים מתקשים לנהל עצמאית את התהליך הלמידה וכאשר הם מרגישים מבודדים בקושי שלהם הם עשויים לחוש תסכול וכעס -  חשוב להיות מודעים לכך ולספק דרכים לשתף בקושי ולמצוא משענת כאשר הם מתקשים

תסכול

עומס- הצורך לוודא שהסטודנטים למדו כאשר אנחנו לא נוכחים  בתהליך הלמידה גורם לעתים ליצירה של ארועי הערכה רבים בתהליך הלמידה. הדבר יכול לגרום לעומס גדול מאד עבור הסטודנטים ויש לשים לב למינון הגיוני של  מטלות ותהליכי למידה התואמים את  הזמן העומד לרשות הסטודנטים עבור מפגש למידה

עומס

הזדמנויות

ניהול עצמי בלמידה

ניהול עצמי בלמידה - היכולת לארגן, לכוון ולנהל את תהליך הלמידה מתוך הבנת המטרות או הגדרתן. הבנת דרכי העבודה היעילות עבורי כלומד.ת תכנון וארגון המשאבים הדרושים ללמידה ולמעקב 

ניהול זמן – מיומנות לפיתוח

ניהול זמן - הבנה והגדרה של הזמן הדרוש ללמידה, יצירת לוח זמנים מאורגן המשרת את מטרות הלמידה ועמידה בו, היכולת לצפות קושי או קוצר בזמן ולהתריע על כך והיכולת למצוא את הזמן המתאים לעבודה והתקדמות

- קצב אישי בלמידה
בזמן ובמקום ובקצב המתאימים

קצב אישי - בלמידה אסינכרונית הלומדים יכולים לבחור את הזמן והמקום הנוחים והמועילים ביותר עבורם באופן אישי כמו גם את הקצב ומספר החזרות שהם זקוקים להן על מנת ללמוד למידה בת קיימא

Teacher

אינטראקציה מרצה - סטודנט.ית

Student Paper Writing

אינטראקציה עם תוכן

Study Group

אינטראקציה בין הסטודנטים

bottom of page