הדרכה ותמיכה תפעולית

טלפון 09-7476410

tikshuv@beitberl.ac.il

טופס פניה

הדרכה ותמיכה דידקטית - אקדמית

טלפון 09-7476410

t.l.center@beitberl.ac.il 

 16:30-8:00