top of page
Couple Holding Hands

מרחב
שותפויות
מרצים / מרצות


 

השותפויות עוסקות במציאה של מרצה עמית/ה  כדי שיחד נוכל לחשוב על הקורסים שלנו, לבנות אותם קצת אחרת, להורות יחד חלקים מהקורס ולחשוב על שיתופי פעולה נוספים שיעשו לנו את ההוראה מעניינת יותר ואולי אפילו קלה יותר

bottom of page